Munten van de Kelten


goud Keltisch ring geld
Goud Stater DUGOTRIGES type
Zilveren stater DUGOTRIGES type
Goud Stater BELLOVAQUE type
Goud Stater Norfolk Wolf Stater (British J)
Goud Stater Trinovantes type
goud Stater Westerham type
Goud Stater Whaddon chase
Gouden 1/4 Stater CATUVELLAUNI
Gouden 1/4 Stater Kelten Atrebatic
Gouden 1/4 Stater Kentish Quarter Stater of Type P with the Trophy design Cantii
Gouden 1/24 stater Boii
gouden keltische stater Ambiani
gouden keltische stater Ambiani 50 bc type A
gouden Keltische Stater Nervii 50 bc
gouden kwart stater Gallo-Belgic 50 bc
gouden kwart stater Remi
Gouden naslag Keltische Stater Ambiani 50 bc type A
gouden stater Eburonen 56 voor Christus
gouden Stater Kelten Treverer 58-52 BC
Gouden stater Vindeliker hertenkop

kelten Donau
kelten regenboogschoteltje
kelten Remi 1/4 stater
koper AE 14 Aduatuci
Remi brons
Koperen kern van stater
koperen potin zopfmannetje remi

potin Ambiani
potin Senones
potin Sequani
potin swastika-type Suessionen

Zilver quinaire Zuid Duitsland 1e eeuw voor Christus
Zilveren dansend Keltisch mannetje
Zilveren kelten
Zilveren naakte kelt in tweespan
zilveren valse tetadrachm zeuskop Kelten

Volgens historische bronnen gebruikten Kelten en Germanen geld niet als betaalmiddel, maar vooral als statussymbool. Een historische bron uit de 1ste eeuw voor Christus, namelijk Diodorus Siculus in zijn Bibliotheca Historica boek V 27, verhaalt over de relatie tussen de Kelten en goud: “In het gebied van de Kelten wordt in het algemeen geen zilver gevonden, maar wel veel goud, dat de bewoners winnen zonder dat men daarvoor schachten hoeft te graven of op een andere wijze hard hoeft te werken. Want de rivieren, die zich in scherpe bochten kronkelen, doen van de bergen langs hun oevers grote steenblokken afvallen, die vol goudstof zijn. Dat stof wordt door mensen, die zich speciaal met dit werk bezighouden, verzameld, doordat deze lieden de steenbrokken fijnmalen of breken, waarin het goudstof zit. En nadat ze met water alle verontreinigingen eruit gewassen hebben, brengen ze de goudkorrels voor het smelten naar de oven. Op deze wijze vergaren zij een grote hoeveelheid goud, die tot sieraden verwerkt wordt, niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen. Om hun polsen en armen dragen zij gouden armbanden en om hun hals zware, dikke ringen van massief goud, evenals aan hun vingers. Wat de aan hun goden gewijde gebieden betreft hebben de Kelten in het noorden een bijzondere en ongelooflijke gewoonte: ze hebben in hun heiligdommen en op heilige “gronden” veel goud gedeponeerd. Geen van de bewoners zou dat goud uit respect voor de goden ooit aanraken, ofschoon de Kelten helemaal gek op goud zijn.”