potin swastika-type Suessionen

Julius Caesar, Gedenkschriften van den Gallischen Oorlog "Op zijn vraag, welke staten en hoeveel er onder de wapenen en hoe groot hun strijdkrachten waren, vernam Caesar van hem het volgende: "De meeste Belgen stamden af van de Germanen, waren oudtijds over den Rijn gekomen, uitgelokt door de vruchtbaarheid des lands, ..... Bovenaan stonden door dapperheid, invloed en talrijkheid de Bellovakers, dezen konden 100.000 gewapenden op de been brengen, waarvan zij er 60.000 uitgelezen manschappen hadden beloofd; zij verlangden echter daarvoor de opperste leiding van den oorlog. De buren der Remers, de Suessionen, bezaten de uitgestrekste en vruchtbaarste akkers. Nog in onzen tijd was hun koning Diviciacus de machtigste vorst in geheel GalliŽ geweest, die zoowel een groot deel van deze streken als zelfs van BritanniŽ heeft beheerscht."

Type munt swastika-type Suessionen Omschrift voorzijde Muntconditie
Provincie Omschrift keerzijde Aanschaf datum 19 juni 2005
Muntplaats Voorzijde HORSE RUNNING SURROUNDED by RINGS and PELLETS Verkoper numismosae
Jaartal Keerzijde SUNWHEEL (SWASTIKA) in CENTER CIRKEL SURROUNDED BY TORQUES Bedrag US $45,00 
(Ongeveer EUR 37,10) 
Vorst Vindplaats belbie, ZWARTBERG IN THE BELGIAN KEMPIC PLATEAU, dit ligt echter buiten het Suessionen gebied! Veiling Ebay
Metaal potin, legering bestaande uit koper, tin (20-25 %) en andere elementen waaronder meestal lood Schatvondst  
Oplage   Literatuur referentie LT 7873 / Scheers 694 / Scheers Lyon 992  
Gewicht 3.76 GM      
Diameter 21 MM      
Soortelijke massa        
 

Terug naar de verzameling Druk deze pagina af