Munten van Deventer

Konkinklijke munt
Zilveren penning Otto III Deventer 983-996
Zilveren penning Alpha en Omega Heinrich II Deventer 1014 - 1024
Zilveren penning Heinrich II 1002-1024 REX Deventer
Zilveren penning Heinrich II 1014-1024
Zilveren penning Heinrich II Deventer 1014-1024
Zilveren penning Konrad II Deventer 1027-1039
Zilveren penning Konrad Deventer 1076-1099

Munten van het bisdom Utrecht
Zilveren penning Bisschop Bernoldus Deventer 1046-1054 (Ilisch 1,16)
Zilveren penning Bisschop Bernoldus Deventer 1046-1054 (Ilisch 1,17)
Zilveren penning Bisschop Bernoldus Deventer 1046-1054 (Ilisch 1,18)
Zilveren penning Sede Vacante 1226-1228 Deventer Bisdom Utrecht
Zilveren penning Willebrand van Oldenburg 1227-1233 Deventer Bisdom Utrecht
zilveren penning Hendrik van Vianden 1250-1267, Deventer, Bisdom Utrecht

Munten van de stad
Gouden ducaat Deventer 1603-1605
Goud goudgulden Deventer

Koper bracteaat voor 1493
Koper duit Deventer zj
Koper halve stuiver Deventer
Koperen braamse of holpenning Deventer ca 1490
Koperen noodmunt 1/2 stuiver Deventer 1578
Koperen noodmunt 1 stuiver Deventer 1578
Koperen noodmunt 2 stuiver Deventer 1578
Koperen noodmunt 4 stuiver Deventer 1578
Koperen plak Deventer 1481

Zilveren 3 gulden Deventer 1698
Zilveren daalder van 30 stuivers Deventer 1686
Zilveren dubbele groot Deventer 1472
Zilveren dubbele stuiver Deventer 1683
Zilveren dukaat Deventer 1662-1698
Zilveren florijn van 28 stuivers Deventer 1619
Zilveren gulden Deventer 1682
Zilveren halve stuiver Deventer zj
Zilveren Lebuinusstuiver Deventer 1509
Zilveren leeuwendaalder 1664 Deventer
Zilveren rijderschelling Deventer 1683-1691
Zilveren roosschelling Deventer Ferdinant II 1619-1637
Zilveren stuiver Deventer 1469
Zilveren stuiver Deventer 1663
Zilveren tiende arendsrijksdaalder Deventer
Zilveren valse Jager Deventer 1466