koperen noodmunt 1/2 stuiver Deventer 1578 

wpe1.jpg (76452 bytes)

Type munt noodmunt 1/2 stuiver Omschrift voorzijde VRGEN NECESS DAVEN 30 OCT 78 Muntconditie prachtig
Stad Deventer Omschrift keerzijde Datum 7 jan 2009
Muntplaats Voorzijde Deventer adelaar met daaronder het wapen en daarboven 78 Verkoper alles.voor.1.euro
Jaartal 1578, geslagen tijdens het beleg van Deventer in 1578 Keerzijde J S, klop stadswapen, gesloten bladerkrans Bedrag EUR 52.50
Vorst Vindplaats Veiling ebay
Metaal koper Schatvondst
Oplage Literatuur referentie Vg 146, fd 77
Gewicht 1,93 gram
Diameter 21,64 mm, 21,82 mm
Soortelijke massa

… BELEG 1578
In 1578 ging het de graaf van Rennenberg te Deventer niet zo gemakkelijk af als het hem te Kampen gegaan was. Gelukte het hem daar de stad na een beleg van zes weken in handen te krijgen, de vesting Deventer moest hij 109 dagen belegeren, alvorens hij de bezetting op 19 November 1578 tot overgave kon dwingen 1).
Reeds voor het beleg, dat ?p 3 Augustus een aanvang nam, had men zich, door de grote kosten, die de Duitse bezetting met zich mee bracht, genoodzaakt gezien aan geldmiddelen te komen. Hiertoe werden in Juni 1578 noodmunten geslagen …
…Nadat men eerst het stadszilverwerk en daarna het zilver van kerken en kloosters had vermunt. zag men zich in de laatste dagen van het beleg nog genoodzaakt tot andere middelen.
Tot twee maal toe. Op 29 Oktober en 12 November 1578sloeg men voor 400 daalders aan koperen noodmunten, welke de burgerij moest aannemen, doch welke later door de stadsregering
weer ingewisseld zouden worden. Deze munten waren rond en aan beide zijden geslagen. Aan de ene zijde staat het stadswapen en arend met het omschrift:
: VRGEN * NECESS DAVEN : 30 : OC * 78
aan de andere zijde de waarde. resp. 4. 2. 1 en Y2 stuiver.

Na het beleg zijn inderdaad de meeste stukken weer ingeleverd. Om ze ongeldig te maken werden ze met het stadswapen ingestempeld. Het merendeel van deze stukken is nog in het bezit van de gemeente Deventer en bevindt zich in het museum "De Waag". In 1834 bedroegen de nog aanwezige aantallen: 1922 van 4 stuivers.1425 van 2 stuiver. 4244 van 1stuiver en 4254 van stuiver. Stukken zonder instempeling zijn zeer zeldzaam. Dit zijn de stukken welke niet ingeleverd werden en later tevoorschijn kwamen…