Munten van Kampen Deventer Zwolle

Gouden dukaat drie steden Deventer Kampen Zwolle 1546

Koperen halve plak of driemijtstuk drie Hansesteden Campen Deventer en Zwolle 1556
Koperen plak Deventer 1559

Zilveren arendschelling drie steden Deventer Kampen Zwolle 1584-1585
Zilveren Arendsrijksdaalder 1587
Zilveren daalder drie steden Deventer Kampen Zwolle 1555
Zilveren dubbele gosseler Deventer 1534
Zilveren dubbele gosseler Kampen 1534
Zilveren halve daalder drie steden Deventer Kampen Zwolle 1555
Zilveren snaphaan of 10 gosseler drie steden Deventer Kampen Zwolle 1561