Munten van Zwolle

Gouden ducaat Zwolle 1590-1612
Gouden ducaat Zwolle 1630-1676
Gouden Spaanse dubbele ducaat Zwolle rond 1600
Gouden Spaanse ducaat Zwolle rond 1600

Koperen duit piedfort Zwolle 1639
Koperen duit Zwolle 1595-1618
Koperen duit Zwolle 1639

Loodafslag florijn Zwolle

Valse zilveren florijn zwolle 1679-1685
Valse zilveren rijderschelling Zwolle 1680-1691

Zilver 1/2 stuiver Zwolle zj
Zilver dubbele stuiver Zwolle 1600-1602
Zilver florijn Zwolle 1628
Zilver stuiver Zwolle zj
Zilveren arendschelling zwolle zonder jaar
Zilveren Arendsrijksdaalder Zwolle 1594-1613
Zilveren Arendsrijksdaalder Zwolle 1613-1636
Zilveren daalder van 30 stuiver Zwolle 1686-1692
Zilveren drie gulden Zwolle 1682-1690
Zilveren Dukaat Zwolle 1660
Zilveren leeuwendaalder Zwolle 1649
Zilveren rijderschelling Zwolle 1680-1691
Zilveren Halve Schelling Luigino 1662