Munten van Nijmegen

Zilveren Karolusdaalder Nijmegen zj (1555)
Zilveren 1/2 Karolusdaalder Nijmegen zj (1555)
Zilveren sint Stephanusdaalder Nijmegen zj (1562)

Zilveren Grootken Nijmegen voor 1560
Zilveren vierling of 1/4 stuiver Nijmegen
Zilveren 1/4 stuiver Nijmegen 1557
Zilveren 1/8 stuiver Nijmegen
Zilveren peerdeke of 1/4 snaphaan Nijmegen


Zilveren 1/2 stuiver Nijmegen 1602-1603-1620
zilveren stuiver Nijmegen 1602, 1619-1620
Zilveren dubbele stuiver Nijmegen 1619-1620
Zilveren dubbele stuiver Nijmegen 1686
Zilveren arendschelling Nijmegen 1602-1605
Zilveren rijderschelling Nijmegen 1689
Zilveren daalder van 30 stuivers Nijmegen 1563
Zilveren gulden Nijmegen

Koperen onbekende munt gevonden in Nijmegen