Munten van Kampen

Gouden ducaat Kampen 1646-1660
Gouden nobel Kampen
Gouden rozenobel Kampen
Gouden halve rozenobel Kampen
Gouden dubbele rozenobel (souverein) Kampen
Gouden Spaanse ducaat Kampen rond 1600

Koperen duit Kampen (1655-1666)

Valse zilveren rijderschelling Kampen 1688-1691
Vervalste Arendschelling Kampen Matthias I
Vervalste florijn van 28 stuivers Kampen 1616-1686
Vervalste leeuwendaalder Kampen
Vervalste zilveren stuiver Kampen

Zilveren Arendrijksdaalder Kampen 1596-1598
Zilveren halve Arendrijksdaalder Kampen 1596-1598
Zilveren Arendschelling Kampen Matthias I zj
Zilveren dubbele stuiver Kampen 1677-1681
Zilveren ducaat Kampen 1659
Zilveren ducaton of zilveren rijder Kampen 1664
Zilveren florijn van 28 Kampen 1616-1686
Zilveren leeuwendaalder Campen op Hollandse voet
Zilveren leeuwendaalder Kampen 1683
Zilveren stuiver Kampen