zilveren penning Bernolf 1027-1054 

Groningen is ontstaan als een Drents esdorp, gelegen op een uitloper van de Hondsrug. Het bestond aanvankelijk uit twee kernen de ene lag rond het huidige Martinikerkhof en de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Waarschijnlijk heeft het dorp in de loop van de 9e en 10e eeuw een marktfunctie ontwikkeld voor de wijde omgeving. De oudste schriftelijke vermelding die bekend is, villa Cruoninga, dateert uit 1040. In deze oorkonde schenkt de Rooms-Duitse koning Hendrik III goederen en rechten aan de bisschop van Utrecht. De Nederzetting Groningen werd daarmee een Utrechts bezit. Dat de plaats in die tijd al een belangrijke economische functie vervulde, blijkt uit het feit dat kort na deze schenking aan aanvang werd genomen tot het slaan van munten in Groningen. Via de rivier de Hunze thans (Reitdiep) stond Groningen in verbinding met de Zee. De handelscontacten reikten tot o.a. Engeland en het Oostzeegebied. Met name in het Oostzeegebied (Polen, Rusland, Baltische Staten) worden Groningense munten nog altijd regelmatig teruggevonden in muntschatten.

Type munt Penning Omschrift voorzijde +SC SBONIFA CIVS ARCHIEPS Muntconditie fraai
Groningen Omschrift keerzijde / CRV / ONIN / CE
+ BERNOLD SEPS XIV
Datum 23 april 2020
Muntplaats Groningen Voorzijde Borstbeeld van de heilige Bonifatius frontaal met kromstaf, rechts daarvan drie stippen Verkoper lubicher
Jaartal zj Keerzijde Bedrag US $189,50 (EUR 170,36)
Bernolf 1027-1054 Vindplaats Veiling ebay
Metaal zilver Schatvondst (verkoper uit Estland, waarschijnlijk Viking vondst)
Oplage Literatuur referentie Dannenberg 558, v.d.Chijs Tf. 2, 19, Ilisch 18.1
Gewicht 0,76 gram
Diameter 17,68 mm 17,27 mm
Soortelijke massa
wpe15.jpg (28806 bytes) 0,77 gram (opgaver verkoper)

maart 2007, 190,00 EUR (plus 15% surcharge, plus 7% VAT), WAG Lot-Nr. 2064,  http://www.wag-auktionen.de/auktion-en/

Lot 610. NEDERLAND, UTRECHT, Bisdom, Bernulphus (1027-1054), , AR denarius, 1040-1054, Groningen. Droit : Bisschop met kromstaf van voren. Links en rechts, drie punten. Revers : CRV/ OIIII/C[..]

www.Elsen.be, lot 610, dec. 2009, euro 320 excl. 18%