Zilveren vlieger van 1 stuiver Groningen 1477 

wpe20.jpg (24880 bytes)

Type munt vlieger van 1 stuiver Omschrift voorzijde MONETA.NOVA.  GRONIGEN Muntconditie fraai
Provincie Omschrift keerzijde ANNO DNI M CCCC LXXVII Datum 8 april 2006
Muntplaats Groningen Voorzijde dubbele adelaar met dwarsbalkschild aan de poten Verkoper postmunt
Jaartal 1477 Keerzijde versierd kruis in het hart geen stadswapen Bedrag EUR 127,50
Vorst Vindplaats Veiling ebay
Metaal zilver Schatvondst
Oplage Literatuur referentie
Gewicht 2,43 gram (opgave verkoper)
Diameter 27 mm (opgave verkoper)
Soortelijke massa
  Schulman april 2001, lotnummer 1415, fl 600 excl 20%
wpe21.jpg (45173 bytes) Vlieger of stuiver Groningen, gedateerd 1476 !!
Voorzijde: Dubbelkoppige adelaar met wapenschild van Groningen.
Op keerzijde kruis met een G in het centrum, in het randschrift de datering in Romeinse cijfers: MICCCC-LXXVI (=1476)

EUR 119,50, 04.06.06, ebay, detectorvondsten