Munten van de provincie Overijssel

Gouden ducaat Hongaars type Overijssel 1590
Gouden zeven gulden Overijssel 1760

Koper statenduit Overijssel zj (1578-1579)
Koper statenoord Overijssel zj (1578-1579)
Koperen duit Overijssel 1753-1754
Koperen duit Overijssel 1764-1769

Valse rijderschelling uit koper Overijssel 1686
Valse zilveren florijn van 28 stuiver Overijssel
Valse zilveren leeuwendaalder Overijssel 1585-1701

Zilveren 1/2 Nederlandse Rijksdaalder Overijssel 1606-1629
Zilveren dubbele stuiverOverijssel 1615-1634
Zilveren dubbele wapenstuiver Overijssel 1677-1703
Zilveren ducaton Overijssel 1734
Zilveren gulden Overijssel 1720
Zilveren Leeuwendaalder op Hollandse voet Overijssel 1585-1591
Zilveren leeuwendaalder Overijssel 1666
Zilveren rijksdaalder Overijssel 1606-1699
Zilveren stuiver Overijssel 1619-1666
Zilveren twintigste reaal of stoter Overijssel
Zilveren valse dubbele stuiver Overijssel 1615-1634
Zilveren valse twintigste reaal of stoter Overijssel