Munten van Groningen en Ommelanden

Gouden 14 gulden Groningen en Ommelanden 1761

Koperen Duit Groningen 1770-1772
Koperen Duit Groningen 1681-1692

Zilveren gehelmde of arenddaalder Groningen 1584-1585
Zilveren bezemstuiver Groningen 1738-1765
Zilveren florijn van 28 stuiver Groningen 1681
Zilveren florijn van 28 stuiver Groningen 1692
Zilveren Rijder Schelling Groningen 1681-1692
Zilveren wapenstuiver Groningen 1683