Munten van de provincie Friesland

Gouden Ducaat Friesland 1586-1693

Koperen duit Friesland met spiegelschrift Campen
Koperen oord Friesland 1608-1648

Zilveren Butken (halve stuiver) Friesland
Zilveren arendschelling friesland 1615-1617
Valse Zilveren leeuwendaalder Friesland 1606-1653
Zilveren 1/2 leeuwendaalder Friesland 1589-1604
Zilveren 1/100 reaal Friesland
Zilveren 28 stuiver Friesland 1665
Zilveren arendschelling Friesland 1615-1617
Zilveren Dubbele plak of oordje Friesland Appingedam z.j.
Zilveren dubbele stuiver Friesland 1614-1712
Zilveren ducaat Friesland 1659-1663, 1672, 1696, 1698
Zilveren halve florijn van 14 stuivers Friesland 1601-1688
Zilveren Halve Nederlandse 3 Gulden Friesland 1696
Zilveren Halve Nederlandse rijksdaalder Friesland 1606-1666
Zilveren halve snaphaan Friesland 1582-1601
Zilveren halve stuiver Friesland zj
Zilveren koggedaalder Friesland 1682 en 1687
Zilveren kwart florijn van 7 stuivers Friesland 1601
Zilveren leeuwendaalder Friesland 1591-1603
Zilveren snaphaan schelling Friesland 1582-1625
Zilveren stuiver Friesland 1600
Zilveren schotelpenning Friesland
Zilveren twintigste reaal of stoter Friesland