Munten van de Merovingers

Huy

Gouden tremissis Dorestad Madelinus
Gouden tremisses Dronrijp
Gouden muntflan Merovingen
Verzameling Valse gouden Triens Maastricht Adelbertvs
verzameling gouden Merovinger
verzameling zilveren Merovinger