Munten van de Merovingers

Huy

Gouden tremissis Dorestad Madelinus
Gouden tremisses Dronrijp
Gouden muntflan Merovingen
Valse gouden Triens Maastricht Adelbertvs
gouden Merovinger
zilveren Merovinger
muntfibula vermoedelijk Lodewijk de Vrome (814-840) Merovingers