Wilhelmina in Londen 1940

 

Bewerkte gulden als 'verzets'daad.

Wilhelmina, 10 mei 1940 op de radio "Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij de uwe....

Wilhelmina, 14 mei 1940 na haar aankomst in Londen richtte Wilhelmina zich met een proclamatie tot het Nederlandse volk. Zij legde uit dat zij niet uit lafheid naar Engeland was vertrokken, maar dat het harde, maar noodzakelijke besluit (moest) worden genomen de zetel der regering te verplaatsen naar het buitenland. Op dat moment waren ook de Poolse en de Noorse regeringen reeds uitgeweken naar Londen. Wilhelmina wilde vanuit Londen de strijd tegen de Duitsers voortzetten. In haar proclamatie zei zij het volgende: Maar Nederland zal zijn gehele grondgebied eenmaal met Gods hulp herwinnen... Doet allen, wat u mogelijk is in 's lands welbegrepen belang. Leve het Vaderland!

28 mm, 9,84 gram (ipv 10,00 gram)

EUR 165,50 (incl.opgeld en verzendkosten), July 01, 2020, Kareldegeus.nl, lot 423