Koper strooipenning Willem III

Hoofdstuk 3. Staten-Generaal § 1. Inrichting en samenstelling

Artikel 50 De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.
Artikel 51 De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. 2. De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden. 3. De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden. 4. Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.
Artikel 52 1. De zittingsduur van beide kamers is vier jaren. 2. Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin gewijzigd.
Type munt Strooipenning Omschrift voorzijde GRONDWET 50 51 52 Muntconditie UNC
Provincie Omschrift keerzijde INGEHULDIGD WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN XII MEI MDCCCXLIX Datum 24 nov. 2019
Muntplaats   Voorzijde Wetboek met kroon, gekruist zwaard en scepter omgeven door verenigde oranje en eiketak Verkoper koevoets_numismatics
Jaartal 1829 Keerzijde lauwerkrans Bedrag US $30,00 (EUR 26,73)
Vorst Willem 1II Vindplaats Veiling ebay
Metaal koper Schatvondst
Oplage   Literatuur referentie
Gewicht 5,439 gram
Diameter 23,24 23,27 mm
Soortelijke massa