Gouden ducaat 1831 Polen

 

Type munt Gouden Ducaat Omschrift voorzijde concordia res parvae crescunt Muntconditie zeer fraai - prachtig
Provincie Omschrift keerzijde Datum 29 september 2003
Muntplaats Warsaw Voorzijde Verkoper aholdst.ms-69
Jaartal 1831 Keerzijde Bedrag meer dan $450, exact bedrag onbekend
Vorst Vindplaats Veiling ebay
Metaal goud Schatvondst
Oplage Literatuur referentie
Gewicht
Diameter
Soortelijke massa

A nice ALMOST UNCIRCULATED 1831 Polish Gold Ducat struck in St. Petersburg during the reign of Czar Nicholas 1st. The Russians controlled the vast amount of Poland's territory during these years. This coin was an imitation of the Gold Ducats of the Netherlands which were extensively traded worldwide. The characteristic mark on this coin denoting Poland is the "eagle" near the knight's head on the obverse. "The 1831 Warsaw ducats were struck strictly by the rebel government. The rebellion began in late 1830 (I think November) and they seized the city of Warsaw, including the mint. The new government struck a series of gold, silver, and copper coins, of which the ducat was the only gold coin. The Polish eagle was added so that it would not be confused with the genuine Dutch ducat. The Russians did strike false Dutch ducats at St. Petersburg, closely copying the original design and not meant to be detected. These were used on the frontiers, including Poland, as payment to those not wishing to use regular Russian gold coins. The business was stopped in 1868 after a Dutch diplomatic protest. Ducats dated 1849, for example, were virtually all struck at St. Petersburg." THIS CONTRIBUTION WAS MADE BY NOTED RUSSIAN NUMISMATIC EXPERT, R.W. JULIAN. MANY THANKS!

The November Uprising (1830-1831) was an armed rebellion against Russia's rule in Poland. It was started on November 29, 1831 in Warsaw by a group of conspirators and was soon joined by large part of the Polish society. Despite several local successes, the revolters were eventually defeated by numerically supperior Russian army under Ivan Paskevich and their resistance was crushed.

wpe4.jpg (35464 bytes)

Wziecie Arsenalu (Warsaw's Arsenal taken), a painting by Marcin Zaleski

De Poolse bank schrijft destijds onder andere aan den Directeur van de Munt te Warschau:

'Ik heb de eer U te verzoeken onmiddellijk aan de stempelsnijders der Munt opdracht te geven, dat zij alle andere werkzaamheden staken en voor alles beginnen met het graveeren der stempels voor de Hollandsche dukaten, waarop in plaats van het muntteeken en den Mercuriusstaf, welke voorkomen op de dukaten die in de Munt te Petersburg aanwezig zijn, een kleine adelaar moet komen.'

Deze dukaten dienden ter dekking van de schuld der Russische Regeering, tengevolge van den Poolschen Opstand, aan de bank te Warschau.
Men heeft voor de afbetaling dezer schuld Hollandsche dukaten geslagen, daar deze dukaten in den handel een gewild betalingsmiddel waren en de Poolsche Bank deze dukaten, door de handelsbetrekkingen naar de Oostzee, gemakkelijk kon verplaatsen.

In 1831 is er voor 464.619 Rubel en 6,5 Kopecke aan dukaten geslagen.
Daarnaast is er in 1832 nogmaals voor 2.452 Rubel en 35 Kopecken aangemunt.
Omgerekend is dit goed voor een slagaantal van 155.690 stuks. Deze munten zijn derhalve zeldzaam.

Bronnen;
Jacques Schulman; Handboek van de Nederlandse munten van 1795 tot 1975.
Andre Schulman; De dukaat met het jaartal 1831 te Warschau geslagen. Bijlage uit het Jaarboek Munt- en Penningkunde 1932.

Op de keerzijde staat:
MO AUR REG BELGII AD LEGEM IMPERII
voluit: Moneta Aurea Regni Belgii(*) Ad Legem Imperii
en dat betekend: Gouden munt van het Koninkrijk der Nederlanden volgens de wet van het Keizerrijk.
 

wpe1.jpg (12815 bytes) WAG, sept, 2011, Lot-Nr. 2312

Dukat 1831. Holländischer Ritter mit Schwert und Pfeilbündel nach rechts gewandt zwischen geteilter Jahreszahl, oben in der Umschrift polnischer Adler / Vier Zeilen Schrift in verzierter Tafel. Gumowski 2540, Kopicki 2750, Friedberg 114. GOLD. Gewellt, sehr schön - vorzüglich Price: 300,00 EUR obtained price: 1.050,00 EUR excl 15%