zilveren muterken Karel van Egmond 1492-1538

wpe1.jpg (5757 bytes)

Type munt Omschrift voorzijde +KAROL DVX GELR'IVL·CO·Z Muntconditie fraai
Hertogdom Omschrift keerzijde G/E/L/R

MON / GEL / IVL / COZ

Datum 24 sept 2006
Muntplaats Voorzijde wapenschild Verkoper constantius2809
Jaartal zj Keerzijde Bedrag EUR 42,50
Hertog Karel van Egmond 1492-1538 Vindplaats Veiling ebay
Metaal zilver Schatvondst
Oplage Literatuur referentie vd CH 17 34
Gewicht
Diameter
Soortelijke massa
wpe4.jpg (18572 bytes) Oord of Muterken z.j.

Zie Roest 396 e.v. voor vele omschriftvarianten.
Zeldzaam

Muter is 1/7 stuiver. Ordonnantie van 1492 om te Nijmegen of elders Muterkens telaten slaan. Niclaes Nyber, burger van Nijmegen, wordt voor 6 jaar als muntmeester aangesteld. Hij maakte echter te goed geld, waardoor de handelaars geen zilver naar de munt brachten om op hun rekening munten te
laten slaan. Daarom werd hetzelfde jaar nog bepaald te laten slaan het Muterken van anderhalven penning (6 augustus 1497 - 13 september 1498).