Munten van het Graafschap Holland

Biljoen Hollandse penning van drie mijten Gelderland of Holland Philips II

Goud Goudgulden Holland Willem V van Beieren 1350-1389)
Gouden schild Holland Willem VI van Beieren 1404-1417)
Goud-Goudgulden Holland Jan van Beieren 1421-1425)
Goud Goudgulden Holland Philips de Schone (1496-1506)
Gouden halve reaal Philip II

Zilveren penning Dirk IV (1039–49)
Zilveren Kopje Holland Floris 1 (1049-1061)
Zilveren obol DRACO Holland Floris III
Zilveren Kopje Holland Dirk VII (1190-1203)
Zilveren Kopje Holland Willem I 1203-1222)
Zilveren kopje Holland Floris IV (1222-1256)
Zilveren Kopje Holland Floris V (1293 - 1296)
Zilveren vervalsing kopje Holland Floris_V
Zilveren gehalveerde penning
Zilveren groot Holland Floris V 1254-1296) 
Zilver kwart groot Willem V van Beieren 1367
Zilveren gehelmde groot Holland Willem V 1345-1389)
Zilveren leeuwengroot Willem V van Beieren 1345-1389
Zilveren groot of voetdrager Holland Albrecht van Beieren 1389-1404)
Zilveren groot Holland Albrecht van Beieren (1389-1404)
Zilveren dubbele groot of Tuin van Valenciensis Holland Willem IV 1404-1417)
Zilveren 1/1-2 groot of leeuw Holland Willem 6 (1404-1417)
Zilveren dubbele groot vierlander Holland Filips de Goede 1419-1467)
Zilveren halve of kwart groot Holland Jan van Beieren 1421-1425)
zilveren_halve_groot_Holland_Philips_de_Schone_(1482-1496)
Zilveren dubbele stuiver 1499 Holland Philips de Schone
Zilveren stuiver 1499 Holland Philips de Schone

Zilveren Karolusgulden Holland Karel V 1506-1555
Zilveren vier stuiver of krabbelaar Holland Karel V
Zilveren Bourgondische kruisrijksdaalder Holland 1568
Zilveren 1-2 Bourgondische kruisrijksdaalder Holland 1568
Zilveren Philips II daalder Holland
Zilveren halve Philipsdaalder Holland 1573
Zilveren 1-5 Philips II daalder Holland
Zilveren 1-10 Philips II daalder Holland
Zilveren 1-20 Philips II daalder Holland

Kopergravure Floris III