Munten van het graafschap Hennegouwen

Zilveren maille Henegouwen Johanna van Constantinopel (1205-1244)
Zilveren rijder groot Marguerite van Constantinople 1244-1280
Gouden leeuw Henegouwen Philippe le Bon 1433-1467)
Zilveren halve Statendaalder Henegouwen 1577