Zilveren penning imitatie van Bruno III (Groningen?)

zie de Beeldenaar, 42. dec. 2018, 'Friese Bisschoppelijke muntslag 1057-1066',  Peter van Dijk

Peter van  Dijk maakt in dit artikel aannemelijk dat na de dood van Bruno deze populaire munten op oude voet nog enige tijd zijn doorgeslagen onder bisschop Adelbert van Bremen. De Friese gebieden vervielen aan Adelbert van Bremen na de dood van Bruno. Op enig moment zijn de muntstempels aangepast: de kruisstaf werd vervangen door een kromstaf. De kromstaf past beter bij een bisschop. Deze munten komen meestal uit Bolsward, en zelden uit Leeuwarden. Peter van Dijk kent in totaal 11 exemplaren.

Type munt Penning Omschrift voorzijde HENRICVSIRE+ Muntconditie fraai
Provincie Friesland Omschrift keerzijde In het midden BRVN, met daarboven en -onder de muntplaats DOCC-VGGA Datum Aug 10, 2017
Muntplaats Groningen? Voorzijde gekroond hoofd naar rechts, met kromstaf (!) ipv kruis Verkoper lubicher
Jaartal origineel ca 1050-1057 Keerzijde   Bedrag US $162,72 (EUR 136,98)
Vorst HENDRIK III Koning: 1039 – 1146 & Keizer: 1046 - 1056 Vindplaats   Veiling ebay
Metaal zilver Schatvondst
Oplage Literatuur referentie Ilisch I, 21.22 var.; Dan. 501 var.; v.d.Ch. -.
Gewicht 0,61 gram
Diameter 16,60 mm, 16,86 mm
Soortelijke massa

Lot description: NEDERLAND, GRONINGEN (?), AR denarius, ca. 1050-1057. Imitatie van het Fries type van Bruno III geslagen te Dokkum. Vz/ Gekroond hoofd naar r., met daarvoor een staf. Kz/ In het midden BRVN, met daarboven en -onder de muntplaats DOCC-VGGA. Ilisch I, 21.22 var.; Dan. 501 var.; v.d.Ch. -. 0,54g Zeldzaam Met staf naar l. bijna Prachtig about Extremely Fine Estimate: 250 EUR

Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 132 Auction date: 11 March 2017 Lot number: 408 Price realized: 230 EUR   (Approx. 243 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Lot description: NEDERLAND, GRONINGEN (?), AR denarius, ca. 1050-1057. Imitatie van het Fries type van Bruno III geslagen te Dokkum. Vz/ Gekroond hoofd naar r., met daarvoor een staf. Kz/ In het midden BRVN, met daarboven en -onder de muntplaats DOCC-VGGA. Ilisch I, 21.22 var.; Dan. 501 var.; v.d.Ch. -. 0,68g Zeldzaam. Zeer Fraai Prachtig Very Fine - Extremely Fine Estimate: 250 EUR

Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 132 Auction date: 11 March 2017 Lot number: 409 Price realized: 250 EUR   (Approx. 265 USD)Note: Prices do not include buyer's fees.
Imitatie van het Fries type van Bruno III geslagen te Leeuwarden. Slechts twee exemplaren bekend. Het andere exemplaar, in slechte staat bewaard, werd in 1953 gevonden tijdens de opgravingen te Novgorod (Potin, 1981, 81, 5).

Jean Elsen & ses Fils S.A. > Auction 132 Auction date: www.elsen.eu lot 407, Auction 132 inzet 1000 USD, niet verkocht. Note: Prices do not include buyer's fees.

Imitatie van het Fries type van Bruno III geslagen te Dokkum.
Vz/ Gekroond hoofd naar r., met daarvoor een staf.
Kz/ In het midden BRVN, met daarboven en -onder de muntplaats DOCC-VGGA.
Ilisch I, 21.22 var.; Dan. 501 var.; v.d.Ch. -. 0,54g Zeldzaam Met staf naar l.

0,74 gram, 16,62 mm, 16,61 mm

ebay, Oct 12, 2017, US $182,50 (EUR 154,83), lubicher (mogelijk Viking schatvondst)