Zilveren penning Friesland Egbert II (1068-1090)

wpe5.jpg (33121 bytes)

Ilisch heeft een aantal muntvondsten geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de sluitdatum van deze munten eerder is dan Egbert II, daarom moeten deze munten aan Egbert I worden toegeschreven. 'De beeldenaar van dit type munten is afgekeken van de deniers die werden geslagen in het Stift opgedragen aan de heilige Sion en Judas in Goslar. Dit stift, gesticht door Agnes van Poitou, de echtgenote van keizer Hendrik III te Goslar lag aan de voet van de Rammelsberg waar sinds de middeleeuwen onder andere zilver werd gewonnen. In het Stift werden munten geslagen waarvan de beeldenaar met op de voorzijde de keizer en op de keerzijde de HH Simon en Judas was geïnspireerd door het zegel waarmee de pauselijke bullen werden bezegeld. De aanziende portretten op het zegel die dezelfde trekken vertonen als die op de munten zouden overigens de HH Petrus en Paulus verbeelden. voor de munten die naar dit voorbeeld door Egbert I in het toenmalige Friesland werden vervaardigd werd hoogst waarschijnlijk zilver gebruikt dat werd gewonnen in de Rammelsberg.' Muntkoerier 11, 2014, 'een opmerkelijke Brunoon, B.H.J. te Boekhorst

De Rammelsbergmijnen liggen nabij de stad Goslar in Duitsland. De Rammelsberg is een berg van 636 meter hoog, en is onderdeel van het Harzgebergte. Op deze plek vond meer dan 1000 jaar lang onafgebroken mijnbouw plaats.

Type munt Penning Omschrift voorzijde + EG[ ] Muntconditie zeer fraai
Graafschap Friesland Omschrift keerzijde LIN[VVAR]T Datum 19 jan. 2007
Muntplaats Leeuwarden Voorzijde Gekroond bb. Verkoper http://www.elsen.eu
Jaartal zj 1068-1077(?) Keerzijde Simon en Judas onder een kruis. Bedrag euro 600
Vorst Egbert II (1068-1090) Vindplaats Veiling http://www.elsen.eu
Metaal Schatvondst
Oplage Literatuur referentie v.d.Ch., -; Dan., 531; Ilisch, 22.10
Gewicht 0,92g (opgave verkoper)
Diameter
Soortelijke massa
wpeB.jpg (29128 bytes) Stavoren, Egbert II 1068-1077
vz Egbertus
kz Simon en Judas
Omschrift: Staveroni
Dannenberg 532

NMV, juni 2007, euro 654,90, incl. opgeld, lot 636

wpeD.jpg (49285 bytes) NIEDERLANDE (THE NETHERLANDS) FRIESLAND DOKKUM Grafschaft. Egbert II., 1068-1090. Ref: Dannenberg 527 Denar 0.61g 18mm

Waarschijnlijk vondst uit Rusland, verkoper is een Fin.

US $300,00 (EUR 220,17), niet verkocht, 9 juli 2007, ebay, rw1qm

wpe14.jpg (25985 bytes) NIEDERLANDE (THE NETHERLANDS) FRIESLAND
Grafschaft. Egbert II., 1068-1090.

Denar, Bolsward. 0,59 g. Dannenberg 527 a; Ilisch, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85, S. 243, 22.7. Vorzüglich

Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung > Auction 121 Auction date: March 12th, 2007 Lot number: 812 Price realized: 420 EUR (554 U.S. Dollars as of the auction date)

wpe1DA.jpg (37114 bytes) Denier of penning van Egbert II ?(1068-1077?) Geslagen te Dokkum. Zeer zeldzaam !! Vz.: Gekroond bebaard borstbeeld van de Duitse keizer. Omschrift: *ECBERTVS. Kz.: De borstbeelden van Simon & Judas met tussenbeiden een kruis. Omschrift; DOC(CINGV)N. Uitstekend portret op zowel voor als keerzijde. Zwakke slag.

EUR 365,00, 08-feb-09, ebay, daventria

wpe21D.jpg (65399 bytes) Friesland EGBERT II., 1068-1090 Pfennig +IECBERTTVSI Rv. +INORVTSAIN vdCH. 3.6/7 17 mm

19 apr, EUR 312,11, ebay, 345ente

wpe281.jpg (29463 bytes)  

Niederlande-Friesland/ Netherlands

Egbert II. 1068-1090

Pfennig, Dokkum. 0,69g. 18,01mm, 18,20 mm

vz gekroonde kop van voren, +ECBERTVS
kz Gekrönter Kopf von vorn/Büsten der Heiligen Simon und Judas von vorn, darüber Kreuz. +DOGG(ING)VN

Dannenberg 528a var, c.d.Chijs Tf. 3,5 var. Illisch 22.5

Erhaltung: sehr schön

ebay, euro 250, aug. 2011, munzhandel Knopik


Zilveren penning Friesland Egbert II (1068-1090)

Netherlands/Friesland 11 century denar, Stavoren Ekbert II, (1068-1077), Ilisch 22.1

vz: ECBERTVS
kz: STAVERONI

Verkoper komt uit Estland, waarschijnlijk onderdeel geweest van een viking schatvondst.

0,59 gram, 16,90 mm, 17,15 mm

ebay, 8 sept. 2016, US $213,50 (EUR 190,12), lubicher 

Netherlands Friesland Egbert II. 1068-1090. Denar

ebay, 9 aug. 2016, US $225,00 (EUR 200,37), egars522 niet verkocht

NEDERLAND, FRIESLAND, Graafschap, Egbert II (1068-1090), AR denier, 1068-1077 (?), Stavoren. Vz/ + VECBERTVS[] Gekroond bb. v.v. Kz/ [+ STAVE]RONI Bb. van Simon en Judas onder een kruis. Ilisch I, 22.1; Dan. 532 var.; v.d.Ch. III, 8. 0,71g Zeldzaam. Zeer Fraai

elsen, 16 dec. 2016, lot 417, Inzet: 250 EUR Price realized: 320 EUR excl 18% opgeld

vz gekroonde kop van voren, +ECBERTVS
kz borstbeeld van de heiligen Simon en Judas van voren, daarboven kruis +DOGG(ING)VN

Verkoper komt uit Estland, waarschijnlijk onderdeel geweest van een viking schatvondst.

0,67 gram, 18,40 mm 18,05 mm

ebay, 26 sept. 2019, US $204,50 (EUR 185,30 , lubicher