Zilveren Sceat stekelvarken 695-740

Type munt sceat Omschrift voorzijde Muntconditie zeer fraai
Provincie Omschrift keerzijde pseudo runentekens Aanschaf datum 5 jan 2004
Muntplaats Voorzijde "stekelvarken" Verkoper BuChr862@aol.com FRANK
Jaartal 695 - 740 Keerzijde vierkant met tekens Bedrag £42.00 (EUR 64)
Vorst Vindplaats saxon sceat was found at cliffe near rochester Kent  approx 30 miles from london  Veiling ebay
Metaal zilver Schatvondst
Oplage Literatuur referentie
Gewicht
Diameter
Soortelijke massa

 

A EF+ EXAMPLE OF A SAXON PORCUPINE SCEAT DATING FROM AD695-740 MATERIAL USED SILVER OVERALL CONDITION EXCELLENT THIS WAS FOUND WHILE DETECTING IN NORFOLK. 29 februari 2004, EURO 242
GBP 63.00 (Approximately US $121.26) euro 91, Nov-28-04, ebay, sheila18000
SAXON PORCUPINE SCEAT,EF

GBP 93,01 (EUR 135,00), 13-feb-05, ebay, sheila18000

GBP 56,00 (Ongeveer EUR 79,21), ebay, 26-dec-04, sheila18000
series 'E' Saxon sceat, S790, GBP 113,00 (EUR 161,24), ebay, 17-jan-05, fenlord
GBP 103,00 (EUR 149,15), 24-jan-05, ebay, del550
GBP 46,00 (EUR 66,93), 15-feb-05, ebay, potlid1962
Deze, in Nederland gevonden SCEATTA is van de hoogste ZELDZAAMHEID. Van zilver zijn er veel van gevonden, van brons maar enkele.

EUR 35,50, 19-feb-05, tejo_jansen

<is dit wel een sceat? of is het keltisch?>

GBP 52.00 (euro 76,59), Feb-19-05, ebay, sheila18000
SILVER SCEAT PORCUPINE c600-775

GBP 72,00 (EUR 104,46), 20-feb-05, ebay, potlid1962

Anglo-Saxon silver sceat dating to about 695-740 A.D. Porcupine Series Variety D.

GBP 125,45 (EUR 182,00), 20-feb-05, ebay, del550

SAXON SILVER SCEAT OF THE PORCUPINE TYPE , 695-740 AD 

GBP 61.00, (US $116.15, euro 92,81), Mar-06-05, ebay, history-in-your-hands (private)

A PORCUPINE TYPE SCEAT

GBP 65.75 ( US $125.19, euro 100,04), Mar-06-05, ebay, sheila18000

Anglo-Saxon Silver Sceat, porcupine like creature right. rev standard. Series E. Continental type, circa AD695-740. High grade silver, 11mm in diameter.

GBP 77.00 (Reserve not met), ( US $146.61, euro 117,15), Apr-11-05, ebay, elkinscoinsandantiquities

SAXON PORCUPINE

GBP 65.01, (US $123.78, euro 98,89), Apr-14-05, ebay, silvercrown40

very fine anglo saxon sceatta, type 790 as in spinks, porcupine type,214-53

GBP 51.00 (US $90.98, euro 75.81) Jul-29-05, ebay, stevek6753

GBP 60,00 (EUR 88,37), 29-aug-05, ebay, potlid1962
PORCUPINE SCEAT,

GBP 49,99 ( EUR 72,62), 19-aug-05, ebay, sheila18000

Anglo-Saxon Silver Sceatta, Continental type, AD695-740. Series E. Obv Porcupige like figure right, Rev Standard, with four lines and central annulet. Spink 786var. Measures 10mm in diameter.

GBP 115,00 ( EUR 167,06), 31-aug-05, ebay, elkinscoinsandantiquities

Sceat / Sceatta Porcupine Type

De verkoper heeft deze aanbieding voortijdig beŽindigd vanwege een fout in de aanbieding.

silver unknown coin could be saxon sceat

De verkoper heeft deze aanbieding voortijdig beŽindigd vanwege een fout in de aanbieding.

wpe25.jpg (15161 bytes) GBP 94,99 (EUR 140,28), 12-okt-05, ebay, potlid1962
wpe2E.jpg (3964 bytes) GBP 57,09 (EUR 84,31), 13-okt-05, ebay, wantithaveitgo4it
wpe2F.jpg (17394 bytes) ANGLO SAXON SCEAT,KNOWN AS A STEPPED CROSS TYPE
SPINK NUMBER 844A THIS COIN WAS FOUND WITH A METAL DETECTOR IN NORFOLK MATERIAL USED SILVER

GBP 68,00 (EUR 100,42), 13-okt-05, ebay, stigs-antiquities

wpeB.jpg (5408 bytes) GBP 56,00 (EUR 82,60), 15-nov-05, ebay, mavericktug
wpeC.jpg (13465 bytes) GBP 64,00 (EUR 94,40), 20-nov-05, ebay, 3cxjcb
wpeD.jpg (14612 bytes) GBP 55,00 (EUR 81,12), niet verkocht, 15-dec-05, ebay, stigs-antiquities
wpeC.jpg (9537 bytes) īx\\' Type Series E Sceattas. Silver, 0.97 grams; 12.17 mm. "Porcupine" with two lines, cross, 'v' and pellets. R. Standard with symbols around a central annulet. Similar to M 246. Recorded with the Fitzwilliam Museum at Cambridge University as: EMC: 2005.0094. Very Fine/Good Very Fine 'as found' condition.

GBP 70,00 (EUR 100,30), 19-feb-06, ebay, timelineoriginals

wpeD.jpg (4878 bytes)

Deze zilveren stekelvarken-sceatta (ook bekend als de series E sceatta of BMC type 4-5) van de continentale Noordzeekust behoort tot de zogenaamde Vico-varianten (zie foto 2 van het schema van de Britse professor Metcalf). Het kan zijn, dat het een onbekende variant is uit de primaire continentale sceatta-fase (periode 690-720 na Christus), zodat het schema van Metcalf aangevuld kan worden, ofwel dat het een Vico-variant is uit de secundaire continentale sceatta-fase (na 720 na Christus).

De Britse professor Metcalf merkt in "Thrymsas and sceattas in the Ashmolian Museum Oxford Volume 2" (1993) over de stekelvarken-sceatta's op (p. 174): "In the Rhine valley porcupines are the common sceatta type. Elswhere on the Continent - Northern France and even in Jutland - the two series (i.e. de series E en de series D sceatta's), are roughly as plentiful, compared with other types, as they are in England."

Het stekelvarken-motief heeft aanleiding gegeven tot veel speculatie over zijn betekenis. Het zou kunnen dat het het vervoermiddel van de vroegmiddeleeuwse koningen van de Noordzee symboliseert: de roeiboot. Restanten van een dergelijke roeiboot zijn in het Engelse Sutton Hoo enige jaren voor de 2e wereldoorlog teruggevonden (zie foto 4). Ook is er ťťn intact aangetroffen te Oseborg bij het Noorse Oslo (zie foto 5).

Geleerden hebben de tekens binnen het vierkant op de keerzijde wel gelezen als VICO, een soort van potjeslatijn voor het woord wik. Dit zou een uitermate goed passend opschrift zijn. De vroegmiddeleeuwse sceatta's van Engeland en het continent werden naar wordt aangenomen vooral geslagen in de grote havensteden rond de Noordzee, wiks geheten in het Noordzeegermaans (het woord wiking is hier vermoedelijk van afgeleid).

De sceatta werd waarschijnlijk vooral geslagen in Londenwik (het tegenwoordige Londen, met name in de wijk Aldwick on the Strand), Ipswich, Hamwic (Southampton), Quentovic (vermoedelijk gelegen bij …taples-sur Mer), Dorewik (Audruick in Noord-Frankrijk), Domburg, Wik (Wijk bij Duurstede), Ribe (Jutland) en Hedeby (de eerste plaats aan de Oostzee in SkandinaviŽ waar muntslag plaatsvond).

Van de stekelvarken-sceatta's, wordt wel aangenomen, dat deze vooral in ťťn van de grootste wiks van de vroege middeleeuwen zijn geslagen, namelijk in de wik, die lag op de plaats van het tegenwoordige Wijk bij Duurstede.

Intrigerend is, dat deze sceatta tevens een rondje aan het eind van de boog heeft van de stekelvarkenzijde, kenmerkend voor series E variant D (zie foto 3) van de stekelvarken-sceatta's, die door Metcalf met Quentovic, een vroegmiddeleeuwse havenstad aan het Kanaal in Noord-Frankrijk, wordt geassocieerd.

Vindplaats: Newark, Engeland. Gewicht 0,98 gram.

EUR 177,00, 05-mrt-06, ebay, sceatta-rie

wpe14.jpg (5649 bytes)

De benaming "sceatta" is door toedoen van numismaten uit Engeland uit de 19e eeuw en eerder in zwang geraakt. Verondersteld werd door hen, waarschijnlijk ten onrechte, dat met het Oudengelse woord "sceat" of "sceatta" (meervoud), dat onder meer voorkomt in de wetten van de Angelsaksische koning Ethelbert van Kent (600 na Christus), de bewuste muntjes bedoeld werden. Tegenwoordig neemt men echter aan, dat deze Oudengelse benaming meer een algemene lading dekt en zoiets als "muntgeld" betekende. Ook denkt men tegenwoordig niet meer, dat de sceatta’s uit de tijd van koning Ethelbert stammen, maar later, pas omstreeks 685 na Christus, ingevoerd zijn.

Hill heeft ervoor gepleit om de term "early denarial Anglo-Saxon, c.q. Frisian, c.q. Danish coins" of "coinage" te gebruiken. De sceatta werd door de Fresones en de Angelsaksen, mogelijk "pennig(ar)" of "pannig(ar)" genoemd. Ook de Scandinavische woorden voor geld: "penge" en "pengar" zijn waarschijnlijk op dit woord terug te voeren, aangezien de SkandinaviŽrs het gebruik van muntgeld voor het eerst hebben overgenomen naar voorbeeld van de sceatta's van de Fresones. Of het Friese woord "skeisen" voor "duit" desalniettemin verband houdt met het Oudengelse woord sceatta is een interessante vraag voor de taalgeleerden.

Deze continentale stekelvarken-sceatta (foto 1) uit de periode 690-750 na Christus wordt gerekend tot type A (zie foto 2). De keerzijde van deze variant A van de stekelvarken-sceatta komt overeen met de vroegste Engelse sceatta’s van de zogenaamde series C (zie foto 3), die Metcalf aan Kent en Essex toeschrijft. De verticale streep van de rechtse T, van het vermoedelijke opschrift ToTII, is hierbij enigszins vervaagd, maar deze is nog wel duidelijk zichtbaar. Het betreft waarschijnlijk een officieel exemplaar en geen latere naslag.


Er worden bij de continentale stekelvarken-sceatta’s, volgens de huidige opvattingen een 4-tal vroege typen onderscheiden. Type A wordt hier niet toe gerekend. De Britse professor Metcalf en zijn voorganger Rigold dateren de stekelvarken-sceatta's series E type A na 720 na Christus. De reden hiervoor is, dat er veel exemplaren zijn met een lager zilvergehalte, die om die reden als secundary worden aangemerkt. Er zijn echter ook veel exemplaren van een goed zilvergehalte, zoals dit exemplaar. Het is daarom niet onmogelijk dat de vroege exemplaren van type A toch uit de primaire fase afkomstig zijn (vanaf rond 690 na Christus).

Het zou vreemd zijn, dat als de vroege continentale sceatta’s inderdaad naar Engels voorbeeld zijn ontstaan, ook niet meteen het de keerzijde van de vroege Engelse series C sceatta’s (zie foto 3 rechts) het allereerst op de continentale stekelvarken-sceatta’s zou zijn nagevolgd.

Dan zou op type A pas decennia later, nadat er eerst een paar niet in Engeland voorkomende varianten (aangenomen wordt onder meer type D en G) in gebruik zijn geweest, de keerzijde van het Engelse voorbeeld zijn overgenomen. Ook komt de diameter van deze type A sceatta’s exact overeen met de wťl vroeg gedateerde continentale plumed bird stekelvarken-sceatta’s (zie foto 4). Ook dit pleit ook voor een vroege datering van type A. Dit exemplaar van type A is groter in diameter, dan de latere sceatta’s (het gewicht maakt niet veel uit).

Vindplaats: Yorkshire Engeland, gewicht 0,94 gram.

EUR 83,00, 19-mrt-06, ebay, sceatta-rie

wpe15.jpg (16348 bytes) Anglo Saxon sceat, type 70 saltire standard.
M436-7

GBP 67,00 (EUR 96,00), 29-mrt-06, ebay, fenlord

wpe16.jpg (2937 bytes)

Zilveren stekelvarken-sceatta uit de periode na 719 na Christus, secundaire continentale sceatta-fase. Op den Velde en Klaassen rekenen dit type, met "liggende i's" van het vermoedelijke opschrift TOTII, tot de series E type A varianten. Deze zijn hoogst zelden te koop in Nederland. Deze worden ook wel gerekend tot de continentale stekelvarken-sceatta's uit de zogenaamde Kloster Barthe-fase, toegeschreven aan de periode 720-735 na Christus. In tegenstelling tot de Engelse sceatta's zijn de continentale stekelvarken-sceatta's uit deze periode nog steeds van een uitstekend zilvergehalte, zoals bij dit exemplaar.

De recente sceattavondst te Leidsche Rijn (2004) wijst er op, dat de continentale stekelvarken-sceatta's uit deze periode waarschijnlijk voornamelijk geslagen zijn in het gebied van de monden van de Rijn (het toenmalige kustgebied tussen de tegenwoordige Schelde en het Vlie), het gebied van de tegenwoordige provincie Utrecht inbegrepen.


Deze uiterst zeldzame stekelvarken-sceatta van de continentale Noordzeekust behoort tot de alleroudste autochtone munten voor dagelijks gebruik van de Nederlanden. Zij waren in gebruik van Duinkerken in Noordfrankrijk tot Ribe in Denemarken. Ook kon er in Engeland mee betaald worden. Zij stammen uit de tijd dat de bewoners van de continentale Noordzeekust een "muntunie" met de Angelsaksen (Engeland) hadden en niet met continentaal Europa zoals tegenwoordig. Veel Nederlandse ondernemers zouden het een aantrekkelijke gedachte vinden als een dergelijke muntunie met de Angelsaksen weer ingevoerd zou kunnen worden, tegenwoordig ook met Amerika en AustraliŽ er bij.

Vindplaats: Oxfordshire

EUR 132,50, 31-jan-06, ebay, sceatta-rie

wpe17.jpg (4968 bytes) Saxon Sceat- Anglo saxon sceat

GBP 52,00 (EUR 74,51), 04-feb-06, ebay, stephenf400

wpe4.jpg (3025 bytes)

Deze gegarandeerd authentieke uiterst zeldzame vroegmiddeleeuwse zilveren stekelvarken-sceatta (ook bekend als de series E sceatta of BMC type 4-5) van de continentale Noordzeekust wordt volgens de Britse professor Metcalf gerekend tot de zogenaamde Vico-varianten (zie foto 2) van de stekelvarken-sceatta’s uit de primaire continentale sceatta-fase (690-719 na Christus). Het is een Vico-variant 3.

Algemeen wordt aangenomen, dat dit type afkomstig is uit het gebied van de monden van de Rijn (Renus). Metcalf merkt hierover op: "to discribe them as Frisian, and thus to associate them with a race of men of merchants and seafarers, maybe historically correct, but at the same time politically misleading. Dorestad lay close to, but usually within het frontiers of Merovingian power. In terms of social history and settlement, there was doubtless a strong Frisian presence extending some way south of the frontier."
Het daarom ook voorstelbaar, dat deze sceatta afkomstig is uit Vlaanderen (zie ook http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/).
Deze sceatta is van hetzelfde type als sceatta nr. 408 uit "Sceattas and Merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen" verzorgd door Op den Velde en Klaassen, Middelburg 2004. Een publicatie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waarin de sceatta's gevonden te Domburg zijn beschreven.
Vindplaats: Fimber bij York, Engeland, 0,95 gram.

EUR 180,50, 23-apr-06, ebay, sceatta-rie

wpe5.jpg (5738 bytes) SERES 'E' PORCUPINE SCEAT WITH THREE EXTRA PELLETS HIDDEN BETWEEN QUILLED CRESCENT ENCLOSING THREE BARS, CIRCA 695/740 A.D.
WEIGHT 0.9 GRAMS.

GBP 68,00 (EUR 99,86), 25-apr-06, ebay, hiddenhistory

wpeB.jpg (38463 bytes) A ANGLO SAXON SILVER PORCUPINE SCEAT
THIS COIN WAS MINTED AD695-AD740
SIZE OF COIN 12MM IN DIAMETER
THIS WEIGHES 0.9 GRAMS

GBP 65,00 (EUR 95,46), 28-apr-06, ebay, stigs-antiquities

wpeC.jpg (15443 bytes) saxon sceat

GBP 56,00 (EUR 82,24), 19-apr-06, ebay, bo-diggley65

wpeD.jpg (6259 bytes) This coin is a continental porcupine type sceatta. Spink ref is 790. This coin is in superb condition . It also has a beautiful dark tone as can be seen in the pictures. The coin weighs in at a mighty 17.6 Grains.

GBP 54,53 (EUR 80,08), 16-apr-06, ebay, sjblencoe

wpe14.jpg (20900 bytes) saxon silver sceat minted 600/775 during the dark ages

GBP 60,00 (EUR 88,11), 09-apr-06, ebay, norfolkwolf19228

wpe5.jpg (31075 bytes) TYPE* PORCUPINE
DENOMINATION* SILVER SCEATTA
DATE* 695-740.
GRADE* V/F
REVERSE * STANDARD WITH FOUR PELLETS AROUND CENTRAL ANNULET.
SIZE* 12 MM IN DIAMETER
WEIGHT * 1.2 GRAMMES

GBP 173,00 (EUR 257,05), 18-jun-06, ebay, sniff277

wpe5.jpg (5119 bytes) Series E 'VICO type 1' Sceattas
Late Series E Sceattas. Silver, 1.23 grams; 11.62 mm. Later issue Standard "Porcupine"with four lines, triangle between two pellets below. R. Standard around central annulet. M. 214-53. S 790. Recorded with the Fitzwilliam Museum at Cambridge University as: EMC: 2006.0046. A very smart Extremely Fine condition coin. Very unusual coin.

GBP 110,00, EUR 163,30, aug. 2006, ebay, timelineoriginals     

wpeD.jpg (4962 bytes) GBP 50,00 (EUR 74,25), 19-aug-06, ebay, potlid1962
wpe77.jpg (11441 bytes) from the Northwestern corner of Continental Europe from the late 7th century.
The obverse depicts a very interesting portrait rendered mostly in simple, straight lines.   Also nicknamed "porcupine" for its resemblence to that animail when rotated.
The reverse depicts a standard.
Metcalf Series E; Nort 45; SCBC 790 ex CNG

US $147,27 (EUR 113,24), 12-nov-06, ebay, ancientcoinvalues

wpe4.jpg (3738 bytes) EUR 122,50, 12-nov-06, ebay, sceatta-rie
   


Plumed bird variant

Anglo-Saxon Silver Sceatta, Continental type, AD695-740. Series E. Plumed Bird right, Rev Standard, with four lines and central annulet. Spink 789 var. Measures 11mm in diameter. Very Well struck coin

GBP 107.00 (Reserve not met) (US $189.69, euro 154.80) 
Ended: Jun-02-05, ebay, elkinscoinsandantiquities

ANGLO SAXON SCEAT, A REALLY BOLD DESIGN OF STYIZED ANIMAL AND SWORD. FOUND IN THE FIELDS OF NORFOLK, ENGLAND.

GBP 137.00, ( US $260.85, euro 208,43), Apr-08-05, ebay, hiddenhistory

A ANGLO SAXON SCEAT,PORCUPINE,DEVELOPED INTO A PLUMED BIRD THIS COIN WAS MINTED FROM AD695-AD740 SPINK NO 789

GBP 132.00, ( US $251.33, euro 200,83), Apr-07-05, ebay, stigs-antiquities

As can be seen in picture,this type of sceat is a very scarse and collectable coin,which was unearthed just outside Canterbury,close to a saxon burial site.No attempt has been to 'clean' this coin, but nevertheless is in remarkable condition

GBP 114,00 (Minimumverkoopprijs gehaald) (Ongeveer EUR 161,24), ebay, 19-dec-04, fossilsfc

wpe14.jpg (17236 bytes) Just perfect is the only way to describe this wonderful Anglo Saxon sceat.
Series 'E' where the figure is developed into a plumed bird, reverse standard.
Found in Suffolk during 2006

GBP 127,00 (EUR 185,97), 29-mei-06, ebay, fenlord

wpe27.jpg (11057 bytes) Nothing in the detailed evidence offers any support for the hypothesis that the plumed bird sceattas are English or north French, although the Cimiez hoard may reflect some French copying. The English single finds, particularly those from the east midlands and the north, point to imports via the North Sea trade (...). (D.M Metcalf).

Dit is een zeer fraaie vroegmiddeleeuwse continentale zilveren sceatta van het type Plumed Bird ofwel series E type K (zie foto 2), ook wel "wolvin met vaandel" genoemd. Er zijn er enkele vondsten van sceatta's van het type Plumed Bird te Domburg en Hallum in Nederland bekend. De Plumed Bird van Hallum is een type J. Het verschil met type K is, dat de drie stippen binnen het vierkant aan de keerzijde, omgekeerd zijn. Sceatta's van dit type worden algemeen toegeschreven aan het vroegmiddeleeuwse koninkrijk Frisia.

EUR 500,00, niet verkocht, 14-mei-06, ebay, sceatta-rie

wpe70.jpg (6328 bytes) ANGLO SAXON PLUMED BIRD TYPE SCEAT, SPINK 789 METCALF 190-3.
WIEGHT 1.2 GRAMS DIAMETER 11mm.
FROM OLD NORFOLK COLLECTION, ENGLAND.

GBP 89,00 (EUR 131,64), 09-jul-06, ebay, hiddenhistory

wpe16.jpg (8831 bytes) silver saxon sceatta. It shows a bird with plumage one side and ring & dot / annulet design on the other.

GBP 58,00 (EUR 88,05), 17-dec-06, ebay, sjblencoe

wpe17.jpg (21199 bytes)  

 

silver celtic series E sceat , this coin weighs 1.29 grm and is 11mm , circa 650-725 ad , obv porcupine developed into plumbed bird and on the rev saltire standard

GBP 76,05 (EUR 115,46), 16-dec-06, ebay, nuwademan

wpe72.jpg (17638 bytes) silver saxon sceat , 8 - 9 bc , plumbed bird on one side with square and pellets on the other

lijkt veel op bovenstaande!

GBP 46,00 (EUR 67,34), 27-jan-07, ebay, nuwademan

wpe5.jpg (6851 bytes) silver saxon sceatta. It shows a bird with plumage one side and ring & dot / annulet design on the othe. Vijf circels met daarin een punt, vier keer drie puntjes in het veld.

0,97 gram, 11,72 mm, 11,62 mm

ebay, 24 feb 2013 GBP 59,00 (EUR 68,32), 17-dec-06, ebay, sjblencoe