Zilveren Sceat Star of David (hexagon) type

wpe4.jpg (23629 bytes)

wpe5.jpg (5859 bytes)

Sceatta van het zgn. Herstaltype. Dt jaar gevonden in Friesland.ca 700 Munt is aangemeld bij het KPK en ook te zien in de Numis registratie.

Zilver, 0,78 gram, 13,00mm bij 12,56mm.  Heeft grijs-zwarte vondstpatina."Hij is aangemeld nij het KPK te Leiden. Ik heb hem zel gevonden(het was mijn 7 e sceatta in 15 jaar.) Hij is gevonden tussen Schalsum en Franeker door mijzelf dus, Luuk Wiersma."

EUR 299,00, 26-nov-05, ebay, byrchum

wpe7.jpg (17217 bytes)
wpe24E.jpg (16278 bytes) HERSTAL, Merovingers, eind 2e fase, 7e eeuw, sceatta z.j., Vz: Ster van David, waarin een kruis. (soms)kogeltje tussen de stralen van de ster. Kz: Centraal een kort kruis, met een zeer gedegenereerd, omschrift:” I I II I - - V III”, fraai, iets uitgebroken

euro 260, excl 22%, www.nmv.nl, dec. 2009