Vondst Utrecht 1994

Gevonden in de kelder van het pand Voorstraat 98 te Utrecht

Niet bekend is of onderstaande munten de hele vondst is, of een deel daarvan.

wpe14.jpg (39960 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1655 !!! Jaartal 1655 Gewicht 27.80 gr, Muntplaats Brussel

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe16.jpg (41631 bytes) zilveren Patagon Albrecht & Isabella !! Jaartal zd Gewicht 27.76 gr Muntplaats Brussel

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, ebay, yellowcoin

wpe18.jpg (35541 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1637 !!! Jaartal 1637 Gewicht 27.95 gr Muntplaats Doornik

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe1A.jpg (38298 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1645 !!! Jaartal 1645 Gewicht 27.43 gr Muntplaats Antwerpen

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, ebay, yellowcoin

wpe1C.jpg (41533 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1651 !!! Jaartal 1651 Gewicht 27.65 gr Muntplaats Brugge

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe1D.jpg (35754 bytes) Jaartal 1622 Gewicht 27.46 gr Muntplaats Brussel

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe1E.jpg (41424 bytes) Jaartal 1631 Gewicht 27.91 gr Muntplaats Brugge - Vlaanderen

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe1F.jpg (41250 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1633 !!! Jaartal 1633 Gewicht 28.00 gr Muntplaats Antwerpen

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe20.jpg (38767 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1633 !!! Jaartal 1633 Gewicht 27.82 gr Muntplaats Brugge

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, ebay, yellowcoin

wpe21.jpg (34287 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1633 !!! Jaartal 1633 Gewicht 27.97 gr Muntplaats Doornik

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe22.jpg (41315 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1633 !!! Jaartal 1633 Gewicht 28.00 gr Muntplaats Brussel

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, niet verkocht, ebay, yellowcoin

wpe23.jpg (35813 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1634 !!! Jaartal 1634 Gewicht 28.27 gr Muntplaats Doornik

US $100,00 (EUR 76,80), 03-feb-07, ebay, yellowcoin

wpe24.jpg (40434 bytes) zilveren Patagon Philips IV 1634 !!! Jaartal 1634 Gewicht 27.78 gr Muntplaats Brussel

US $99,00 (EUR 76,04), 03-feb-07, ebay, yellowcoin

wpe15.jpg (34108 bytes)wpe17.jpg (12374 bytes)

Voorstraat 98 te Utrecht

Mooie munt van bijne 400 jaar oud. Met officieel certificaat, getekend door de vinder en het expertisebureau. Deze vondst is geregistreerd bij het Koninklijk Penningkabinet te leidien.

In 1612 verscheen naast een nieuwe reeks goudmunten, gebaseerd op de soeverein ook een reeks zilvermunten, waarvan de basismunt aanvankelijk ook soeverein heette, maar die spoedig de naam "patagon" kreeg. Ook de halve patagon, de kwart patagon, de achtste patagon of schelling, de stuiver, de halve stuiver en het oord maakten deel uit van deze reeks. De zilverreeks werd later nog aangevuld met de zestiende patagon (1616), de ducaton en de halve ducaton (1618). De nieuwe munten vormden een stelsel, waarin tot in het midden van de 18de eeuw maar weinig verandering kwam. Deze munten blonken uit door hun kwaliteit, niet enkel qua gewicht en gehalte, maar ook qua ontwerp en afwerking. Op de voorzijde is een gekroond St-Andrieskruis te zien met in het midden de vuurslag en het Gulden Vlies.

De patagon die een waarde meekreeg van 48 stuiver groeide uit tot een belangrijke handelsmunt. Zijn internationale faam reikte tot ver buiten de toenmalige grenzen. In Oost-Europa en Rusland was hij een gegeerd betaalmiddel voor de betaling van grondstoffen, amber, tarwe, leer en bont. Een tastbaar bewijs van de buitenlandse verspreiding van de patagon is de jefi mok. De jefi mok die we hier afbeelden is in oorsprong een Antwerpse patagon die in 1655 in Rusland van twee kloppen of instempelingen werd voorzien waardoor hij een waarde kreeg van 64 kopeken. De twee kloppen zijn een ovaal met het ruiterportret van tsaar Aleksej Michajlovitsj (1645-1676) en een rechthoek met het jaartal 1655.

Op die manier werd de patagon officieel toegelaten tot de Russische circulatie en kon hij zo gebruikt worden om de soldij van de Russische troepen mee uit te betalen. Als jefi mok bevond deze patagon zich in het gezelschap van tal van andere Nederlandse en Duitse zware zilveren munttypen. "Jefi mok" is de Russische naam voor daalder en is afgeleid van het woord Joachimsdaalder. Reeds in 1659 werden de jefi mki buiten omloop gesteld, maar in afgelegen gebieden bleven ze nog tot het begin van de 18de eeuw in gebruik. De patagons van Albrecht en Isabella waren dus niet alleen in de Nederlanden, maar ook elders, een lang leven beschoren. Ook na het bewind van de aartshertogen werd de patagon nog verder geslagen maar de munthuizen kregen almaar meer af te rekenen met een verminderde aanvoer van zilver, waardoor ze hun productie zowel kwalitatief als kwantitatief onmogelijk op peil konden houden.