Zilveren Viking vondscomplex

"Samen met mijn collega zoeker hebben we in totaal 3 zilveren munten gevonden uit de karolingische periode. Vonds uit (de buurt van) Wijk bij Duurstede, het vroeger Dorestad. bron: http://ourworld.compuserve.nl/romeintje123/page23.html"  (Danny van de Pol)

Zilveren Dirham van Allasid / Harun al Rashid (ah 170-193 n.Chr.) 786-809 n.Chr. Geslagen door de Abbasiden. 

Er zijn 27 dirhams van Harun al Rashid gevonden in Nederland (Numis, mei 2005). 
21 in Wieringen, noord Holland (de Vikingen hadden daar een Nederzetting)
1 in Oosterklief, noord Holland
3 in Odoorn (Drenthe)
1 in Harlingen
1 in Wijk bij Duurstede.
Deze is gevonden in/ bij Wijk bij Duurstede (toch Romeintje?) dus dat maakt 2.

 

Zilveren Denarius van Lodewijk de Vrome 814-840 n.Chr.

In het boek Van Solidus tot Euro, wordt in een hoofdstuk ingegaan op Vikingmunten gevonden in Nederland.
De Dirhams zijn oorspronkelijk geslagen in Bagdad, Ifriqia, Balkh ed. Daar waren ze al vrij versleten door jarenlang gebruik. Met de handel op de Vikingen via de grote Russische rivieren zijn ze met 100.000-en in Zweden/ Noorwegen beland. Voor de Vikingen gold het gewicht in zilver, dat ze versleten waren maakte niet uit.

Zeer interessant is dat dit - naar ik aanneem - een vondscomplex is met a. de zilveren Dirham, b. denarius van Karel de Grote geslagen in Pavia (Italy) 768-814 n.Chr. en c. Denarius van Lodewijk de Vrome 814-840 n.Chr. van het algemene type waarschijnlijk geslagen in Dorestad.

De Merovingers handelde veel over lange afstanden, vandaar de munt B die helemaal uit ItaliŽ in Nederland is beland. De Vikingen gingen op plundertocht met Wieringen als "thuisbasis". Niet goed te verklaren is waarom ze de Dirham meenamen, voor plunderen neem je immers geen geld mee. Alternatieve verklaring is dat naast het plunderen, de Vikingen ook handeldreven. Dan is de verklaring logisch, immers voor handel heb je geld nodig en dat neem je mee. 

Mijn vraag aan Romeintje: is dit een vondscomplex? dus lagen de drie munten heel dicht bij elkaar? als dat zo is, is het vermoeden gerechtvaardigd dat ze tegelijk verloren zijn! (wellicht door een handelaar, die na het drijven van handel achterna werd gezeten door de Vikingen die hun geld terugwilden :-)

"In 1996 is op  Wieringen een Vikingschat gevonden, de eerste in Nederland. De schat bestaat uit zilveren munten, sieraden en zilverbaren. Door deze vondst is voor het eerst aangetoond dat de Vikingen niet alleen naar Nederland kwamen om te plunderen of te handelen, maar dat sommigen van hen zich hier ook voor langere tijd gevestigd hebben. In 1996 werd in Westerklief op Wieringen, in de kop van Noord-Holland, een Vikingschat gevonden. De schat bestaat uit zes zilveren armbanden, een halsketting van zes gevlochten zilverdraden, een armband van gevlochten zilverdraden, drie muntsieraden, 16 zilverbaren, een deel van een zilveren riembeslag, 78 zilveren munten en fragmenten van een fibulasluiting. De ruim 1600 gram zilver was met wat gras begraven in een potje van Badorf-aardewerk. Een Vikingschat van deze omvang en kwaliteit is in Nederland nog nooit eerder gevonden. bron"

"De vloten die dood en verderf zaaiden in West-Europa, vervoerden ook slaven en handelswaar naar de markten in Turkije en Rusland en mogelijk zelfs in Iran. Middeleeuwse Arabische en Byzantijnse bronnen beschrijven Vikingkonvooien van gewapende slavenhandelaren en kooplieden, die bekendstonden onder de naam Roes en geregeld over de rivieren voeren naar de Zwarte Zeen en Kaspische zee. "nooit heb ik volmaakter lichamen gezien dan die van hen", schreef Ahmad Ibn Fadlan, een tiende-eeuwse Arabische krijgsheer en diplomaat uit Bagdad. "ieder van hen draagt een strijdbijl, een zwaard en een dolk." Om een beter beeld te krijgen van deze zuidelijke handel doen archeologen nu opgravingen langs de route naar de Byzantijnse en islamitische wereld. Op een ochtend tegen het einde van juni loopt Veronika Moerasjeva, een archeoloog van het Nationaal Historisch Museum in Moskou, langs de oever van de Dnjper. Op deze plek, ruim 350 kilometer ten zuidwesten van de Russische hoofdstad, bevond zich ooit een kleine middeleeuwse stad, bevond zich ooit een kleine middeleeuwse stad. De plaats Gnjozdovo werd ruim 1100 jaar geleden gesticht door Vikingontdekkingsreizigers, en lag op een plek waar destijds twee belangrijke handelsroutes samenkwamen: de Dnjeper, die in de Zwarte Zee uitmondt, en een wirwar van kleine rivieren die uitkomen in de Wolga, die op zijn beurt in de Kaspische Zee stroomt. Gnjozdovo profiteerde van deze ligging en de stad kwam tot bloei. Vandaag de dag vind je in Gnjozdovo alleen bossen en velden, maar de afgelopen anderhalve eeuw hebben Russische archeologen er versterkte nederzettingen, begraven schatten, werkplaatsen, een haven en bijna 1200 grafheuvels gevonden. Gnjozdovo, zo ontdekten onderzoekers, was de woonplaats van een rijke Vikingelite. De plaatselijke Slavische bevolking moest belasting afdragen aan de Vikingen, die vermoedelijk delen van de zuidelijke handel in handen hadden. Elk voorjaar, zodra de dooi was ingetreden, vertrokken de handelaren vanuit Gnjozdovo, hun schepen afgeladen met luxegoederen - vachten, honing, bijenwas, stukken barnsteen, walrustand - en met slaven. Vaak voeren ze richting Zwarte Zee en Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk, een stad die in die tijd al ruim 800.000 inwoners telde. De Vikingen ruilden er hun koopwaar voor kruiken wijn, of olijfolie, fijn glaswerk, geglazuurde serviesgoede, zijden en andere stoffen. Andere Vikingen wagen zich verder naar het oosten over de slingerende riviertjes richting de Wolga. Op bazaars langs de rivier en rond de Kaspische Zee betaalden islamitische handelaren een goede prijs voor buitenlandse slaven, aan gezien de Koran verbiedt om een vrijgeboren moslim als slaaf te houden. De kopers betaalden met zilveren munten, dirhams, die een aanzienlijk deel van de Vikingrijkdom vormden. Historicus Marek Jankowiak van de Universiteit van Oxford heeft bij het doorploegen van archeologische databanken ruim duizend vindplaatsen gevonden van zilveren dirhams in Europa. In een eerste schatting berekende Jankowiak dat alleen in de tiende eeuw de Vikingen mogelijk tienduizenden Oost-Europeese krijgsgevangenen als slaaf verkochten. Daarmee zouden ze miljoenen dirham hebben verdiend." bron: 'De wijde wereld van de Vikingen, National Geograpic, maart 2017.

Zilveren denarius van Karel de Grote (Fraulien) Morrison / Grundhal 207-210 n.Chr. geslagen in Pavia (Italy) 768-814 n.Chr. (12 stuks Karel de Grote/ geslagen in Pavia gevonden in Nederland). Deze is wel in Wijk bij Duurstede gevonden, echter niet in de buurt van de andere twee munten.