KELTISCH - ROMEINSE MUNTSCHAT

Niet bekend is of onderstaande munten de hele vondst is, of een deel daarvan.

Dit is een echt uniek aanbod: 25 munten van dezelfde Nederlandse vindplaats, maar uit twee verschillende periodes. De drie Keltische munten bestaan uit een zogenaamd regenboogschoteltje (meer officieel: een triquetrum stater), daterend van 50 voor tot 20 n.Chr., en twee Avaucia's (naar de Keltische stam die door de Romeinen zo genoemd werd en zich ophielden in het zuidelijk deel van de Lage Landen), daterend van 10 voor tot 10 na Chr. De 22 Romeinse munten zijn van het type dat 'aes' (of as) genoemd wordt (naar het latijnse woord voor koper, het metaal waar de munten van gemaakt zijn) en zijn waarschijnlijk locale ('barbaarse') nabootsingen, daterend uit de tweede helft van de 4e eeuw n.Chr. (350-400).

Hoewel de corrosie op de munten duidelijk de tekenen des tijds toont, is er nog steeds een aantal details zichtbaar, zoals de spiralen op het regenboogschoteltje, het paardje op een van de Avaucia's, en de godin Victoria (Overwinning) op enkele van de Romeinse assen.

Een indicatie van de grootte: de grootste munt, het regenboogschoteltje, heeft een doorsnede van 16 mm. Dit is een echte en geregistreerde schatvondst! Numis-registratie en locatie van de vindplaats zullen worden bekendgemaakt aan de koper.

wpe63.jpg (12544 bytes)

wpe64.jpg (13104 bytes)

wpe65.jpg (55346 bytes)

wpe66.jpg (59121 bytes)

wpe67.jpg (21900 bytes)

wpe68.jpg (33122 bytes)

wpe69.jpg (15622 bytes)

 

EUR 450,00, 24-jun-07, niet verkocht, ebay, dewiron

EUR 95,00, 15-juli-07, niet verkocht, ebay, dewiron